Biblioteka

Biblioteka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie powstała w 1998 roku. Ma charakter  naukowy i informacyjny. Gromadzi książki, czasopisma naukowe z tych dziedzin, które są przedmiotem studiów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Zbiory biblioteki Wydziału:

  • Wydawnictwa zwarte 4600 woluminów
  • Wydawnictwa ciągłe 18 tytuły (Ekonomistyka; Harvard Bussiness Review; Kultura i Społeczeństwo; Logistyka; Marketing i Rynek; Organizacja i Kierowanie; Personel i Zarządzanie; Polityka Społeczna; Praca Socjalna; Prawo Przedsiębiorcy; Problemy Rozwoju Miast; Przegląd socjalny; Rachunkowość; Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjalny; Studia socjologiczne; Sprawy Międzynarodowe; Zarządzanie i Edukacja; Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi)
Biblioteka jest czynna w godzinach pracy dziekanatu.

 

 

Zobacz także: