Zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis specjalności


Głównym zadaniem specjalności jest wykształcenie postawy przyszłego menedżera kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i instytucji, który będzie potrafił zrównoważyć prymat czynnika ludzkiego oraz racjonalność jego wykorzystania.

Absolwent tej specjalności uzyska pełną wiedzę dotyczącą istoty kapitału ludzkiego oraz jego  roli w przedsiębiorstwie. Specjalista z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim nabędzie umiejętności definiowania problematyki ludzkiej w szerokim kontekście społecznym. Będzie wiedział, jak zdefiniować i poprzez analizę – rozwiązać problemy, które pojawiają się przy kierowaniu zespołem ludzkim. Specjalność uczy umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa wyboru pracy i pośrednictwa pracy. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz administracji publicznej. Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w firmach doradczych oraz wiedzę i umiejętności mogące być przydatne w kierowaniu ludźmi na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju organizacjach.


Nabyte umiejętności

 • konstruowanie systemu ocen pracowniczych
 • efektywne motywowanie personelu
 • diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów
 • przygotowywanie i realizowanie szkoleń
 • kształtowanie kariery zawodowej
 • uprawianie polityki i strategii kapitału ludzkiego
 • planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie ludzi w procesach pracy
 • rozwiązywanie problemów związanych z uczestnictwem ludzi w przedsiębiorstwie i instytucji, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych

 

Praca po studiach

 

 • firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, jako przedstawiciel handlowy oraz specjalista personalny i ds. kontaktów z klientami
 • firmy wyszukujące specjalistów na potrzeby rynku pracy
 • działy sfery organizacji państwowej i samorządowej
 • działy personalne, kadrowe, jako specjalista ds. kadrowych i motywowania
 • przedsiębiorstwa i organizacje ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • przedsiębiorstwa zarządzania personelem
 • banki i instytucje finansowe
 • instytucje rządowe, regionalne i pozarządowe
 • firmy konsultingowe

 

 

Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

   
Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

   
Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

   
Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

   
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami pracy
 • Fundusze europejskie
 • Szkolenia i rozwój pracowników
 • Kierowanie ludźmi
 • Prawo pracy
 • Systemy motywacyjne i polityka płac
 • Elementy socjologii i psychologii pracy
 • Polityka zatrudnienia i zarządzania rynkiem pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Systemy ubezpieczeń społecznych
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
   

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.