Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Opis kierunku


Celem studiów jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W  trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z informacjami ogólnymi dotyczącymi nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, z zasadami wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu. Studia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw, instytucji państwowych, administracji samorządowej, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP.


Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 

 •     diagnostyka zagrożeń
 •     ergonomia środowiska pracy
 •     fizjologia i higiena pracy
 •     metodyka działania służb BHP
 •     ochrona przeciwpożarowa
 •     ochrona środowiska
 •     ochrona zdrowia i ratownictwo medyczne
 •     organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
 •     organizacja i metodyka nauczania bezpieczeństwa i ochrony pracy
 •     podstawy techniki, mechaniki oraz konstrukcji
 •     prawna ochrona pracy
 •     skutki zagrożeń
 •     systemy zarządzania
 •     środki i metody popularyzacji zagadnień BHP
 •     techniczne bezpieczeństwo pracy
 •     wykorzystanie informatyki w ochronie pracy

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:

 

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

 

 

Czas trwania studiów:


Studia realizowane będą jako dwusemestralne i obejmują 251 godzin. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla uczestników terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 099 Zadzwoń teraz! 

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

 

Wymagania stawiane kandydatom  na studia podyplomowe


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • fotografie 2 sztuki (35 mm x 45mm)
 • ksero dowodu osobistego


   
Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. 


 

Pobierz:

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane