Oligofrenopedagogika

 

 
 

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 099 Zadzwoń teraz! 

 

Opis kierunku

 
Studia te skierowane są do nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w szkołach z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. 
Celem tych studiów jest poszerzenie umiejętności nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Potrzeba kształcenia w tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby klas integracyjnych oraz małej liczby osób posiadających uprawnienia do pracy w placówkach kształcenia specjalnego. Ponadto dla nauczycieli kończących tego typu studia podyplomowe stwarzają szansę na dodatkową atrakcyjną pracę zgodną z ich zainteresowaniami oraz potrzebami szkół i placówek.

 

Program studiów obejmuje:

 

 •    elementy edukacji integracyjnej
 •    metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 •    pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
 •    problematyki kształcenia specjalnego w prawie oświatowym
 •    podstawy technologii komputerowej i medialnej w pracy pedagoga specjalnego
 •    seminarium dyplomowe
 •    wybrane zagadnienia z psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Kwalifikacje:

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych.
 

Czas trwania studiów: 

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych; do pracy w oddziale, klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom  na studia podyplomowe

 


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • fotografie 2 sztuki
 • ksero dowodu osobistego


    
Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 099 Zadzwoń teraz! 

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane