Menedżer kultury

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 099 Zadzwoń teraz! 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom  na studia podyplomowe

 


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • fotografie 2 sztuki
  • ksero dowodu osobistego


    
Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


 


Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.
 

 

Pobierz: