Badanie losów absolwentów

 

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi badanie „Losów absolwentów”. Tegoroczna edycja badania skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy od roku 2004 ukończyli co najmniej studia licencjackie lub inżynierskie na uczelni z województwa lubelskiego.


Badanie służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących różne grupy kierunków, dlatego pragniemy uzyskać odpowiedzi od przeszło 1 500 respondentów.
 

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://www.ankietka.pl/ankieta/126884/badanie-losow-absolwentow-szkolwyzszych-wojewodztwa-lubelskiego.html